Werkwijze


WERKWIJZE


VERKENNEN


We weten vaak heel goed wat we níet willen. Maar wat willen we wél?


Tijdens de coachgesprekken zullen we verkennen wat je wilt, wat je mogelijkheden zijn, wat je al gedaan hebt en wat je juist níet wilt.

We onderzoeken wat je doel je op gaat leveren; wat kun je méér als je je doel bereikt hebt? We verkennen ook ook wat het halen van je doel van je zal vragen, is de inspanning de moeite waard? 


Voorbeelden van vitaliteitsdoelen zijn: stress onder controle krijgen, van overleven naar leven, betere relaties, meer zelfvertrouwen, blij zijn met je lichaam, weerbaar zijn tegen opgelegde idealen, empatisch assertief zijn, uitvinden wat ik wil met mijn leven, iets volhouden, emoties kunnen inzetten, van overleven naar leven, uitzoeken wie en wat voor mij écht belangrijk is, 


We verkennen vervolgens wat de obstakels zijn tussen jouw en je doel en wat voor jou werkt en wat niet.

VERANDEREN


Als we goed verkend hebben, dan hebben we niet alleen je doel(en) concreet gemaakt, maar ook de obstakels die je afhouden van je doel. Waarom ben je niet waar je wilt zijn? Soms kunnen we die obstakels oplossen, soms kunnen we ze veranderen en soms kunnen we ze omzeilen.


Voorbeelden van obstakels zijn: angst, stress (verlies van overzicht en controle), vermoeidheid, pijn, wilskracht, slaapproblemen, gebrek aan (zelf)vertrouwen, onvoldoende benutte sterke eigenschappen, ervaren van weinig respect, eenzaamheid, emotionele problemen, of gebrek aan vaardigheden om vol te houden.


Samen kijken we wat mogelijk is binnen jouw leven. 'Succes is een keuze' is onzin, maar hoe jij in het leven staat en hoe je omgaat met wat er op je af komt, dáár kun je controle over hebben. Jij kunt bepalen wat je belangrijk vindt en daar naar handelen.


Voor alle genoemde obstakels (en meer) hebben we concrete tools om mee te werken.

VOLHOUDEN


Vraag de gemiddelde persoon met een dieetverleden wat het moeilijkste was; het voedingspatroon veranderen, of volhouden? Uit de cijfers blijkt keer op keer dat laatste. We zijn gewoontedieren en het veranderen van gedrag is een kunst en wetenschap, waar veel factoren bij komen kijken. Een 'alles of niets' aanpak zul je telkens zien falen als men niet sterk inzet op 'autoregulatie'; het dagelijks aanpassen van de belasting op de belastbaarheid. We zijn geen robots. Bij gedragsverandering gaat het er om dat we elke dag íets doen, dat we consistent zijn. En dat gedurende 260 dagen. Voordat nieuw gedrag een gewoonte wordt, moet het namelijk tussen de 22 en 260 dagen worden volgehouden, afhankelijk van de persoon en het soort gedrag. Aangezien we van te voren niet weten hoe lang het gaat duren, is 260 dagen het uitgangspunt. Uiteraard ga je dan niet elke dag maximaal, je hebt pro- en regressies nodig.


We kunnen er niet vanuit gaan dat ons leven vanaf nu van een leien dakje zal gaan. We verhuizen, we gaan scheiden, veranderen van baan en mensen en dieren overlijden. Alles wat ervoor zorgt dat je wilt opgeven, is aanleiding voor het inzetten van het 'crisisplan'; je vangnet, het back up plan, zodat je inspanningen niet voor niets zijn geweest.