Tarieven


TARIEVEN


TARIEVEN


Afhankelijk van je doelstelling wordt er invulling gegeven aan de consulten en bespreken we jouw specifieke praktische toepassingsmethoden om mee te werken.
De gebruikelijke duur van een vitaliteitstraject ligt tussen de 6 en 12 sessies. Na de eerste sessie kun je besluiten of je verder wilt en zullen we een inschatting maken van het aantal sessies.


Tarieven vanaf oktober 2022:

 

Eerste consult a 60 minuten € 120, -

Vervolgconsulten a 45 minuten € 95,-Afmelding graag uiterlijk 24 uur van tevoren. Anders zal een half consult worden gefactureerd.Consulten worden niet vergoed door de verzekering.